Uw zorg is ons werk

Kwaliteit van zorg: wij doen het echt!

LZorg investeert veel in deskundigheidsbevordering van haar medewerkers. Wij werken uitsluitend met geschoold personeel. Daarnaast organiseren wij regelmatig bijscholingscursussen voor het hele team. Door o.a. het bezoeken van congressen en symposia blijven wij op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de zorgsector.
Nieuwe inzichten worden via een protocol of richtlijn geïmplementeerd in de uitvoering van de verzorging en verpleging. Daarnaast hebben wij samenwerkingsverbanden met externe deskundigen, bijvoorbeeld de poli urologie van het ziekenhuis of een wondverpleegkundige.

Lzorg is in het bezit van het kwaliteitskeurmerk voor Thuiszorgorganisaties, het HKZ-ISO certificaat. De kwaliteit van onze organisatie wordt daarbij jaarlijks door een extern bureau getoetst. Daarnaast is LZorg in het bezit van de Calibris opleidingserkenning.

Share This