Uw zorg is ons werk

Wilt u ook zelfstandig blijven wonen?
Heeft u daar hulp bij nodig?
Wilt u dag en nacht op zorg kunnen rekenen?

Vraag nu hulp aan >

Zorgaanbod

LZorg biedt hulp aan huis voor mensen die vanwege lichamelijke of psychische beperkingen óf vanwege hun leeftijd zijn aangewezen op ondersteuning. Voor kortere of langere tijd. Wij bieden zorg op maat: uw wens staat centraal.

Om u zoveel mogelijk door de voor u vertrouwde mensen te kunnen laten ondersteunen moedigen wij hulp en ondersteuning door Mantelzorgers aan. Alle afspraken die wij in overleg met u maken, ook de aanvullende ondersteuning door mantelzorgers, leggen wij in een Zorg dossier vast.

Share This