Uw zorg is ons werk

Begeleiding

Begeleiding kan nodig zijn in allerlei situaties. Dan kunt u denken aan bijvoorbeeld begeleiding bij het ziekteproces of bij rouwverwerking.
Wij geven u persoonlijke aandacht bij het inplannen van de zorg en houden rekening met een tijdsduur waarin ook ruimte is voor die persoonlijke aandacht. U geeft aan waar u behoefte aan heeft en wij kunnen daarvoor een indicatie voor u aanvragen als u die nog niet heeft. U kunt aangeven wanneer op de dag u de begeleiding wilt ontvangen.

U kunt toegang verkrijgen tot deze functie als er sprake is van een psychogeriatrische / psychiatrische aandoening of beperking of van een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap. De ondersteunende Begeleiding is zodanig dat u in staat bent om sociaal te kunnen blijven functioneren en/of in staat bent te voorkomen dat u in een sociaal isolement komt te verkeren. De omvang van de indicatie wordt bepaald aan de hand van de uren/minuten per week die gemoeid zijn met de duur en de frequentie van de benodigde (zorg)interventies.

Share This